NIEUW: VOORKOM LEGIONELLA, GOED NASPOELEN, SPECIFIEK AFKOELEN MET ‘WIMTEC HYPLUS PRO’

Met WimTec HyPlus PRO kunnen zowel de warmwater- als de koudwaterleidingen worden doorgespoeld.

WimTec HyPlus PRO geeft adviseurs, installateurs en opdrachtgevers extra zekerheid als het gaat om de verantwoordelijkheid voor drinkwaterhygiëne in gebouwen. De sanitaire oplossingen hebben een automatisch spoelsysteem met gerichte koud water spoeling en een warm water spoeling (thermische desinfectie) met koud water spoelen. Daarnaast kunnen met deze verdere ontwikkeling de douche en de wastafel voor het eerst worden gebruikt voor het gericht spoelen van koud water. Dit is belangrijk omdat koud water bijzonder risico loopt op stagnatie en warmteoverdracht om Legionella te veroorzaken. Het regelmatig spoelen van stilstaand heet en vooral koud water is in de praktijk de beste oplossing gebleken om de hygiëne van het drinkwater te handhaven.

Doel om koud water af te spoelen

WimTec HyPlus spoelt stilstaand water alleen bij onvoldoende gebruik of bedrijfsonderbreking op het monsternamepunt. Het spoelen vindt plaats zoals vereist en kosteneffectief op basis van het ingestelde spoelinterval en de minimale spoelduur. Met HyPlus PRO kan het percentage van de ‘hygiene spoeling’ koud water worden ingesteld op de minimale spoelduur in procenten. Zo zorgt WimTec HyPlus PRO voor optimale temperaturen in de installatie, beschermt het de gezondheid van gebruikers en bespaart het ook geld.

WimTec HyPlus PRO is uitgerust voor thermische desinfectie volgens DVGW W 557 en ISSO. De afgifte van heet water vindt plaats onafhankelijk van de ingestelde temperatuur op de thermostaat en zonder tussenkomst van de service. Wat nieuw is, is dat gerichte spoeling met koud water kan worden geactiveerd na het spoelen met warm water. Aldus worden de armaturen (kranen) en de leidingen opnieuw gekoeld. De duur van de warmwater-spoeling en de koudwaterkoeling kan centraal en eenvoudig worden ingesteld met het WimTec bussysteem of met de ‘WimTec REMOTE’ infrarood-tablet.

Met de infrarood ‘WimTec REMOTE’ tablet kunnen alle parameters van het automatische spoelsysteem worden ingesteld om tijd en water te besparen, zonder dat de WimTec HyPlus PRO- Armaturen hoeven te worden geopend. Dus een vingertip volstaat om het percentage koud water doorspoelen of de duur van een thermische desinfectie in te stellen.
Telefoon: 0492-772997 voor Nederland

WIMTEC Sanitary Products GmbH

WIMTEC Sanitary Products GmbH 1785399 Hallbergmoos Duitsland info@roffelsensanitair.nl